Hur är det att plugga på distans?


profilbild
SimonC

Lite bakgrund: jag har tagit flera distanskurser, både medan jag pluggat heltid på plats på ett annat universitet, medan jag arbetat heltid, och som enda sysselsättning.

En uppenbar skillnad mellan vanliga studier och distans är den sociala aspekten. Detta kan vara både den för- och nackdel. För någon som vill skaffa sig vänner under studierna så är det mycket svårare. Det kan vara en fördel för personer som är mer introverta, eller som helt enkelt inte känner något behov efter fler vänner.

Värt att nämna är att det finns en relaterad nackdel, nämligen att studiekamrater kan vara värdefulla delar i ens nätverk. När dessa tillsammans med en själv kommit en bit i yrkeslivet så kan man hjälpa varandra med kontakter, råd och karriärmöjligheter.

Ytterligare en sak som kan vara både en för- och nackdel är hur man föredrar att lära sig. För någon som lär sig bäst genom att gå på föreläsningar, diskussioner och grupparbeten så är distansutbildningar kanske inte det bästa valet. Om man istället föredrar att till exempel läsa kurslitteratur själv så passar det bättre.

En uppenbar nackdel med distansutbildningar är utbudet. Antalet utbildningar, och framför allt utbildningsprogram, är bara en bråkdel av det totala antalet kurser och program i Sverige.

En klar fördel med distansutbildningar är en större frihet att styra sin egen tid. Om man vill plugga samtidigt som man arbetar eller om man vill kombinera olika program och kurser så blir det mycket lättare på distans. Man kanske till och med vill plugga på en svensk högskola fast från en strand i något varmare land?

Har du ett bättre svar på den här frågan? Bli medlem eller logga in för att ge ditt svar!