Vad är det för skillnad på olika sorters karate?


profilbild
RichardN

Inom karate finns det många olika stilar. De skiljer sig främst på följande sätt:


  • Hur mycket fokus som läggs på hårda respektive mjuka tekniker. Hårda tekniker omfattar både slag och sparkar men även direkta blockeringar. Mjuka tekniker å andra sidan är exempelvis att parera en motståndares slag eller att undvika det med fotarbete.
  • Om träning och tävling omfattar fullkontakt eller inte. Märk dock att även om en stil är fullkontakt så behöver ju vanligtvis elever inte sparra fullkontakt om de inte vill.
  • Hur stort fokus som läggs på de olika delarna kihon, kata och kumite. Det vill säga grundläggande teknikträning (kihon), formella inövade sekvenser av tekniker (kata), samt sparring (kumite).
  • Om stilen är mer eller mindre inriktad på tävling, självförsvar och/eller disciplin och spirituell utveckling.


Shotokan

Shotokan karate är den mest populära stilen av karate. Den hör till de mer traditionella stilarna och är generellt sett inte fullkontakt. Stilen omfattar både hårda och mjuka tekniker, med något mer fokus på de tidigare.

Kyokushin

Kyokushin karate är en av de mest populära stilarna som kännetecknas av hård träning och fullkontakt inom tävling. Det är absolut den stil inom karate som vanligtvis förekommer då karatekas framgångsrikt tävlat i kickboxning, till exempel K-1.

Ashihara

Ashihara karate är en av de yngsta stilarna inom karate och har sitt ursprung från Kyokushin karate. Stilen lägger väldigt stort fokus på självförsvar och kumite/sparring är fullkontakt. Stilen använder sig även mycket av fotarbete och pareringar, något som på japanska kallas för tai sabaki.

I Sverige finns dojos som tränar ashihara främst i Norrland.

Gōjū-ryū

Gōjū-ryū är också en mer traditionell form av karate som lägger relativt mer fokus på spirituella element än självförsvar och tävling. Stilen omfattar både hårda och mjuka tekniker som lås och kast.

Chitō-ryū

Chitō-ryū är också en mer traditionell karate-stil. Karaktäristiskt för Chitō-ryū är att man lägger mer fokus på mjuka än hårda tekniker vilket är ovanligt.

Gosoku-ryu

Gosoku-ryu är en mindre traditionell form av karate som lägger mer fokus på självförsvar, sparring och tävling. Både hårda och mjuka tekniker förekommer och stilen har även lånat många tekniker från jiu-jitsu och aikido. Man lär även ut tekniker med traditionella vapen som till exempel svärd och stavar.

Isshin-ryū

Precis som Gosoku-ryu omfattar Isshin-ryū både hårda och mjuka tekniker från andra japanska kampsporter, och omfattar även traditionella vapen. Man lägger även mer fokus på kumite/sparring än de mer traditionella stilarna.

Shitō-ryū

Shitō-ryū är ytterligare en stil som lägger ungefär lika mycket fokus på hårda och mjuka tekniker. Karaktäristiskt för Shitō-ryū är att man lägger väldigt mycket fokus på kata (stilen har upp emot 60 stycken olika kata), men även på kumite/sparring.

Wadō-ryū

Wadō-ryū karaktäriseras av ett större fokus på mjuka istället för hårda tekniker, och en del menar att stilen har mer gemensamt med jiu-jitsu än andra karate-stilar. Precis som ashihara karate så använder man sig ofta av tai sabaki.


Det finns även andra stilar som till exempel Shōrin-ryū, Shuri-ryū, Uechi-ryū och Yoshukai. Dessa är dock inte särskilt vanliga, i alla fall inte i Sverige.

Har du ett bättre svar på den här frågan? Bli medlem eller logga in för att ge ditt svar!