Vilka är Sveriges bästa universitet och högskolor?


profilbild
Ellis

Times Higher Education (THE) är en brittisk tidskrift som varje år tar fram en ranking över de bästa universiteten och högskolorna i världen. För 2019 så är de fem bäst placerade svenska universitet som är med på rankingen följande, med placering inom parentes:

 • Karolinska institutet (40)
 • Uppsala universitet (87)
 • Lunds universitet (98)
 • Stockholms universitet (153)
 • Kungliga tekniska högskolan (187)

En annan ranking som är vanligt använd är ARWU, även känd som Shanghai-rankingen på grund av sitt ursprung i Shanghai Jiao Tong University. ARWU ger för 2018 en liknande ranking för de fem bästa svenska universiteten:

 • Karolinska institutet (44)
 • Uppsala universitet (63)
 • Stockholms universitet (77)
 • Lunds universitet (101-150)
 • Göteborgs universitet (101-150)

En tredje vanligt använd ranking är Quacquarelli Symonds som tidigare samarbetade med THE fram till 2009. THE utvecklade en ny metod för att ranka universitet medan QS fortsatte att använda den tidigare gemensamma metoden. För 2019 har QS tagit fram följande ranking:

 • Lunds universitet (92)
 • Kungliga tekniska högskolan (104)
 • Uppsala universitet (117)
 • Chalmers (128)
 • Stockholms universitet (200)

Om du är på väg att själv välja utbildning och universitet så är det ju värt att tänka på hur bra universitet står sig, men det är samtidigt inget att stirra sig blind på. Att Karolinska rankas högt är ju till exempel inte särskilt intressant om man vill läsa ekonomi eller till ingenjör. Sen finns det högskolor och universitetet som inte placerar särskilt högt eller alls, till exempel Handelshögskolan i Stockholm, men studenter därifrån klarar sig nog ändå helt okej i arbetslivet.


Källor

Times Higher Education

ARWU

QS

Har du ett bättre svar på den här frågan? Bli medlem eller logga in för att ge ditt svar!