Integritetspolicy

Den här policyn beskriver hur Hittasvaren.se samlar in och hanterar dina personuppgifter. Här får du också information om vilka rättigheter du har gällande dina personuppgifter och hur du kan kontakta oss. Denna datapolicy är framtagen med anledning av den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som trädde i kraft den 25 maj 2018.

Vilka uppgifter sparar vi?

Om du skapar ett konto hos Hittasvaren.se lämnar du ifrån dig din e-postadress samt de personuppgifter som du frivilligt anger, till exempel för- och efternamn, yrkestitel med mera. Vi lagrar även uppgifter om hur du använder sidan, till exempel hur många frågor, svar och kommentarer du lagt upp. Dessa uppgifter hittar du även under din profil.

Även information när du besöker vår hemsida som exempelvis din IP-adress, webbläsarinställningar och webbläsarklient samlas in. Dessa uppgifter är anonymiserade och/eller lagras och används på ett anonymiserat sätt och kan inte kopplas direkt till dig som person. Utöver de uppgifter du lämnar till oss eller som genereras när du nyttjar vår tjänst samlar vi inte in några uppgifter från tredje part. Vi kan komma att dela anonyma uppgifter om våra användare via cookies.

Hur använder Hittasvaren.se informationen?

Dina personuppgifter som medlem används för att hantera ditt konto på sidan. Om du avslutar ditt konto raderas uppgifterna. Insamlade och sparade anonyma uppgifter som till exempel webläsare och IP-adress kan användas för analys och statistik i syfte att utveckla, underhålla och skydda vår tjänst och servermiljö. Vi kan komma att dela anonyma uppgifter om våra användare via cookies till annonsörer och samarbetspartners.

Hur länge lagras informationen?

Dina personuppgifter lagras så länge som du är medlem hos Hittasvaren.se. Om du själv väljer att radera eller redigera personuppgifter så sparas inte de gamla uppgifterna. Notera att du inte kan radera din e-postadress utan att avsluta ditt konto.

Vem delas informationen med?

Hittasvaren.se kommer inte sälja dina personuppgifter som du anger på sidan. Dock kan anonyma uppgifter såsom webbläsare och enhet komma att delas med våra leverantörer och samarbetspartners, men vi kommer aldrig dela med oss av din e-postadress eller andra personuppgifter.

Vilka är mina rättigheter vad det gäller mina personuppgifter?

Dina rättigheter enligt GDPR:

Radera personuppgifter: Du har rätt att begära, och under vissa omständigheter få, dina personuppgifter raderade. Ett undantag är om vi har laglig grund för att bevara uppgifterna. Du kan närsomhelst begära att få ditt konto hos Hittasvaren.se avslutat och raderat vilket även innebär att vi raderar dina personuppgifter.

Registerutdrag: Du har rätt att begära bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om dig eller inte.

Exportering av dina personuppgifter: Du har rätt att ta del av de personuppgifter som vi lämnat hos Hittasvaren.se genom en export av datan så som den lagras i vår databas. Om du vill ha en export av dina personuppgifter så kontaktas oss, se sista stycket.

Rättelse: Om en personuppgift är ofullständig eller felaktig har du rätt att begära att den rättas.

Återkalla samtycke: Om du har givit ditt medgivande till att vi behandlar dina personuppgifter så har du rätt att närsomhelst återkalla samtycket.

Klaga: Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du kontakta oss. Du har också möjlighet att lämna in ett klagomål direkt till Datainspektionen.

Ifrågasätta berättigat intresse: Du har rätt att motsätta dig behandlingar som stödjer sig på ett berättigat intresse om det finns skäl i ditt specifika fall som talar emot behandlingen. Om det finns berättigade skäl som väger tyngre får vi dock fortsätta behandlingen.

Hur kan jag utöva mina rättigheter?

Om du vill få ditt konto avslutat och dina personuppgifter raderade, eller om du vill begära ut dina personuppgifter så kan du kontakta oss, se sista stycket i denna policy.

Förändringar av den här policyn

Den här integritetspolicyn kan komma att förändras och eventuella uppdateringar kommer införlivas i detta dokument. Den här policyn uppdaterades senast 1 juli 2018.

Kontakta oss

För att kontakta oss använder du formuläret här.